www.bahrt.dk


Go to content

Akvarier

Ferskvandsakvariet

Vores store ferskvandsakvarium på 1070 liter er et traditionelt bygget akvarium
med rustfri stålramme og med 19 mm ruder i siderne og bund ilagt med siliconelim stående på et bord bygget af firkantede stålrør.
Et virkelig gedigent, ældre og flot akvarium.

BAHRT`s ferskvandsakvarium

Indholdet består hovedsageligt af en beplantning af javabregner og div. cryptocoryner. Plantevæksten er god, kraftig, fordi der bliver tilsat kulsyre, plantegødning og vandets KH justeres med natriumbikarbonat (NaHCO3), samt der gennemluftes om natten. Det sidste er utroligt vigtigt, da de fleste glemmer, at både fisk og planter kræver ilt om natten. Også for opretholdelsen af bakteriekulturen i systemet er det vigtigt med gennemluftning om natten, så iltkoncentrationen kan være høj hele døgnet.

Vandet er hovedsageligt regnvand - opsamlet i en stor 400 liters plasttønde - og filtreret 2 - 3 uger over aktiv kul gennem et Eheimfilter type 2217 med en kraftig gennemluftning. Der skiftes ca. 200 liter regnvand på akvariet om måneden svarende til ca. 20 % af akvarievandet.

Med hensyn til vandkvaliteten gælder det om at have en for planterne så god kvalitet som mulig. Som nævnt anvender jeg regnvand. Men vandplanterne kan ikke trives i kun regnvand. Derfor tilsættes plantegødning af et godt fabrikat. KH værdien justeres med
natriumbikarbonat, således at KH - værdien kommer op på ca. 4 - 6. Totalhårdheden påvirkes ikke. Ca. 30 gram natriumbikarbonat hæver karbonathårdheden (KH) i 1000 liter vand med 1 KH. Husk endelig at måle KH i vandet med et af de anerkendte testkits. Når karbonathårdheden (KH) øges, vil pH også øges. For at bringe pH ned igen, og for at forsyne vandplanterne med kulsyre (CO2) så de kan vokse tilfredsstillende, ledes nu kulsyre ud i vandet. Dertil findes forskellige effektive metoder - læs herom senere. Man skal naturligvis have kulsyren fra en kulsyretrykflaske, som er påmonteret en reduktionsventil. Eheim har nok den allerbedste ventil. Ved en pH på 6,8 er der følgende ca. værdier : KH = 4 svarer til en CO2 mængde på ca. 20 mg / l i akvarievandet. Ved den samme pH, men med en KH = 6 svarer det til en CO2 mængde på ca. 30 mg / l i akvarievandet. Disse værdier gælder ikke, hvis man filtrerer med sphagnum. Der er mange forskellige KH / CO2 / pH tabeller tilgængelige på Internettet (Tropica`s hjemmeside bl.a.), så Du kan justere den karbonathårdhed og CO2 - koncentration, der netop passer til Dine akvarieforhold. Det hele afhænger jo i sidste ende også om, hvor mange planter, Du har i Dit akvarium til at optage kulsyren og hvor mange fisk.

Den måde mit kulsyredosseringsanlæg er opbygget på er følgende :
En 6 kg CO2 flaske påmonteret en Eheim reduktionsventil, en Eheim pumpe type 1260, et tilgangsrør til pumpen på ø25 mm og et afgangsrør fra pumpen på ø63 mm, samt div. slanger. Der anvendes en speciel tynd Eheimkulsyreslange og en Eheim kontraventil mellem reduktionsventilen og tilgangsrøret. Rørene er udformet som U-rør og fremstillet af PVC rør og limefittings. På tilgangsrøret monteres et T-stykke og kulsyreslangen kobles hertil - husk kontraventilen og vend den rigtigt. Der hvor kulsyreslangen kobles på tilgangsrøret, skal PVC `en være gennemsigtig - vigtigt - således, at når pumpen ikke kører, kan man se kulsyren boble op gennem tilgangsrøret. Dette bruges, når man skal justerer kulsyremængden. Afgangsrøret på ø63 mm skal gå ned i akvariet og slutte ca. 5 - 10 cm over bunden. Det er en fordel for driften, hvis der bores et f.eks. ø4 mm hul i afgangsrøret ca. 4 cm under vandlinien i akvariet. Så kan afgangsrøret komme af med eventuel atm. luft, når pumpen startes op. Man starter så pumpen, og den luft der er i rørene sprutter nu ud, og pumpen kører indtil systemet er fri for luft. Pumpen stoppes, og man justerer nu på reduktionsventilen, indtil der kommer en CO2 - boble ca. hvert 15 sek. Pumpen startes igen, og kulsyren suges nu ned med vandstrømmen til pumpens rotor, som findeler boblen. De meget små bobler løber nu ind i det tykke afgangsrør, og på grund af den mindre vandhastighed bliver boblerne hængende i afgangsrøret. Specielt i bøjningen over akvariekanten vil boblerne blive hængende og absorberes så af vandet. De bobler, der ikke bliver hængende i bøjningen, vil blive opslugt af den nedadgående og langsomme vandstrøm i afgangsrørets lodrette del i akvariet. Vandstrømmen "slider" nærmest boblerne ihjel.

Mål værdierne i vandet ofte i opstartsfasen med Dit testkit, hold øje med fiskene og juster kulsyreboblerne på reduktionsventilen indtil værdierne passer til Dit akvarium.

Perlegurami

Det er vigtigt i kombinerede plante og fiskeakvarier, at kulsyrekoncentrationen ikke bliver for høj. Dette kan skade fiskene. Hvis der er for meget kulsyre i vandet, vil fiskene typisk gå og snappe efter ilt eller bevæge sig, som om de var berusede. I værste fald dør fiskene. Jeg vil sige at ca. 30 mg / l kulsyre i akvarievandet er max., hvis man skal have et akvarium med fisk. Nogle fisk er mere følsomme end andre. Congotetra er bl.a. ikke glade for meget CO2. Se efter hvordan fiskene opfører sig, når Du begynder at tilsætte CO2. Vær opmærksom på at CO2-koncentrationen falder meget ved den natlige gennemluftning, selvom kulsyren også kører om natten.

Derfor : Mål kulsyremængden lige før gennemluftningen starter om aftenen. Her måler Du teoretisk set den højeste koncentration. Hvis man kører med en høj kulsyrekoncentration i sit akvarium og ikke gennemlufter om natten, kan der sagtens ske skader i form af fiskedødsfald på grund af iltmangel og for høj kulsyrekoncentration. Planterne optager jo ikke noget CO2 om natten. De bruger jo ilt ligesom fiskene.

Gennemluftningsudstyret består for øvrigt af en Eheim diffusor, en Eheim pumpe type 1250, et tænd / slukur og div. rør og slanger. Jeg mener ikke luftsten er stabile nok.

Af fisk er der en stor stime rød neon, perlegurami, seksbåndet karpelaks, skråsvømmer, pragtsmerling, nogle pansermaller, rødnæser, og div. andre tetraarter.

Seksbåndet karpelaks

Foder : Røde og sorte myggelarver (frosne), hakket kammuslinger (super foder), klare myggelarver, dafnier, cyclops samt div. tørfoder - både alm. og grønt.

Af andet teknisk udstyr er der en filtrering, som består af et centralt grovfilter med perlonvat. På dette er der tilkoblet 2 store 18 liters Eheim filtre type 2260 fyldt med små keramikrør. Dette giver en utrolig god filtrering og bakterievækst. Eheimfiltrene kan køre ca. 2 år mellem rensningerne, medens grovfiltret får skiftet perlonvat ca. hver 14. dag.

Temperaturen holdes på ca. 24 - 27 grader, og denne temperatur holdes udelukkende oppe ved hjælp af lampens varme.

Der er en elektronisk pH måler og en microsiemensmåler. Denne måler typisk omkring 250 - 350 microsiemens.

Belysningen er indbygger i en lampe, som er en heldækkende trækasse, hvori der er 7 stk. 58 watt lysstyrkeregulerende lysstofrør i farverne kold-hvid og varm-hvid. Det hele styres af 3 tænd / slukure.

Evt. spørgsmål eller bemærkninger kan rettes til Lasse mail, som også gerne giver gode råd videre.

Saltvandsakvariet

Vores saltvandsakvarium på ca. 936 liter er fremstillet i siliconelimet Weiss-glas - 15 mm bundglas + 12 mm sider med en samlet pumpekapacitet / cirkulationskapacitet på op til 20.000 liter pr. time. Pumpekapaciteten bliver leveret af et stk. Deltec intervalpumpe type HLP 5250 og et stk. Eheim 1262 samt et stk. Tunze Turbell Stream 6100 intervalpumpe for 4000-12000 liter vand pr. time. Tunze pumpen styres af en Tunze Single Controller type 7091.

BAHRT's saltvandsakvarium


Akvariet er dekoreret udelukkende med levende sten som grundmateriale og levende koraller - både stenkoraller og softkoraller, bløddyr, skiveanemoner og kæmpemuslinger i de flotteste farver fra de tropiske have. Derudover er der en bestand af koralvenlige fisk hovedsageligt kirurgfisk - typer, som ikke ødelægger de levende koraler. Endvidere er der diverse levende rejer, børsteorme, små krabber o. lign.

Det er meget vigtigt, at man virkelig tænker sig om hvilke fisk, man sætter ned i sit akvarium. Ikke noget med impulskøb. Er fisken sat ned i akvariet, er den næsten umulig at fange op igen, hvis man har dekoreret sit akvarium med mange levende sten og koraller. Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt, om en bestemt fisk kan gå i dit akvarium. En fisk, jeg absolut kan anbefale, er "Palet kirurgfisken". Den trives virkelig godt, hvis der er et par stykker sammen. Men husk helst at sætte dem ned i akvariet på samme tid.


Saltvands view
Af tekniske hjælpemidler er der bl.a. elektronisk ph-måler, saltmåler og temperaturmåler. Desuden er akvariet udstyret med en sump, der står i et skab under akvariet.

For "ikke" saltvandsakvarister : En sump er et siliconelimet glasakvarium af en passende størrelse i forhold til hovedakvariet. I mit tilfælde er sumpen på ca. 295 liter brutto, men indeholder kun under normal drift ca. 140 liter saltvand. Sumpen har til formål at rumme de fleste større tekniske installationer.

Der cirkulerer hele tiden ca. 3000 liter vand pr. time fra akvariet - i form af et overløb - til sumpen og fra sumpen op i akvariet igen ved hjælp af Eheimpumpen 1262. Der er monteret en kontraventil på pumperøret fra sumpen til akvariet for at forhindre tilbageløb af vand ved strømafbrydelse.


Der fordamper hele tiden vand fra akvariet, da der jo ikke er overglas på saltvands-akvarier. Dette vand er heldigvis ferskvand - saltet bliver i akvariet. Men ferskvandet skal jo erstattes. Dertil er der en beholder på 50 liter under akvariet ved siden af sumpen. Denne beholder fyldes jævnligt op med osmosevand fremstillet af postevand og et Aqua Medic omvendt osmoseanlæg type Standard 150. Når vandstanden i sumpen falder / fordamper til et bestemt punkt, begynder en lille pumpe at pumpe osmosevand fra beholderen over i sumpen, til den fastlagte vandstand er nået. Derefter stopper pumpen. Under normal drift er vandstanden i akvariet konstant. Denne proces styres af en osmolator type ZAC Pegel Plus med to følere - en aktiv og en passiv.

For nu at være helt sikker på at noget ikke går galt - at et rør eller overløbet tilstoppes fra akvarium til sump - er der i selve akvariet installeret to overløbsflydere af mærket Tunze type Water Level Alarm 7607/2, som - hvis der er ved at være for meget vand i akvariet - stopper hovedpumpen, som pumper vandet retur fra sumpen til akvariet - inden vandet løber over, og man undgår, at der kommer vand ud på gulvet. Kontraventilen hindrer, at vandet løber retur i pumperøret fra akvariet og ned i sumpen, når pumpen er stoppet. Pumpen genstartes manuelt igen på Tunze Controlpanel.

Belysning af saltvandsakvariet består af to lamper. En med 3 gange 250 watt halogen HQI-lys med farve 10000 grader kelvin samt 2 blå lysstofrør og en lampe med 2 x 58 watt blå lysstofrør. Det hele styres af tre tænd / slukure.

For at holde temperaturen nede er der installeret et køleanlæg type Titan 1500 og en Ehaimpumpe type 1250 til cirkulationen. Temperaturen skal helst holdes mellem 23 og 25 grader C (optimalt). Ved en temperatur over 28 grader C stopper koralerne optagelsen af kalk.

M.h.t. fodring af fiskene drejer det sig om at give så alsidig kost som muligt. Myses, muslinger - specielt kammuslinger - blæksprutte, rødspættefilet (oversiden er bedst), laks, kogte og rå rejser, krabbekød, krill, artemia, grøntfoder samt planktonfoder. Fiskerogn tages også med stor iver, men pas på med at give for meget, da det kan forårsage, at skumfilteret begynder at skumme voldsomt. Muslinger og de levende koraller får flydende foder, plankton og myses.

Det er meget vigtigt at vandkvaliteten holdes på et så højt niveau som muligt. Derfor er det vigtigt, at der bliver skiftet saltvand på akvariet med passende mellemrum. Jo oftere - jo bedre. Jeg vil mene, at ca. 10-15 % af vandet skal skiftes om måneden. Det nye saltvand fremstilles i en plastbeholder med kraftig gennemluftning. Saltvandet fremstilles af osmosevand og egnet salt af et anerkendt mærke. Alle de levende organismer i akvariet optager meget små mængder af forskellige stoffer fra vandet hele tiden for at kunne trives godt. Derfor tilsættes der hver dag små mængder af følgende stoffer :

Coral Food, Sporeelementer, Jod, Ferran og Strontium / Magnesium

Dette foregår med en doseringsmaskine med 3 små doseringspumper type TEC III NG.
Disse forskellige stoffer er vigtige for at korallerne kan udvikle sig ordentligt og vokse.


Back to content | Back to main menu